OKOLJE IN MI

Na splošno se slabšanje kakovosti pitne vode glede mikrobioloških parametrov kaže predvsem pri manjših vodovodih. Glede kemijskih parametrov (pesticidi, nitrati, ...) pa je najbolj občutljiv severovzhodni del Slovenije.

Do leta 2015 morajo glede na evropsko vodno direktivo vse države preprečiti slabšanje kakovosti voda in sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe. Obremenitve na posamezna vodna telesa podzemne vode predstavljajo predvsem kmetijstvo, urbanizacija, industrija in promet.

Potrošnja predpakiranih vod je tudi v Sloveniji iz leta v leto v porastu. Tako predpakirana voda (embalirana), voda iz cistern in voda iz vodovodnega omrežja morajo biti skladne s predpisi glede mikrobioloških in kemijskih parametrov.

Podatki o laboratorijskih preskusih pitne vode iz vodovodnih  omrežij  so dostopni pri upravljavcih javnih vodovodov, kateri so jih dolžni javno objavljati.

Bodite obveščeni in se pozanimajte kaj pijete!

Nepotrebna uporaba predpakirane (embalirane) vode pomeni nepotrebne odpadke in porabo velikih količin energije. In že smo v začaranem krogu klimatskih sprememb. Ob tem je predpakirana voda okoli 1000-krat dražja od vode iz pipe. Uporabljajmo jo, ko je to potrebno.

Naredimo tudi sami korak naprej in presežimo današnji vrednostni sistem in potrošniške navade. Bodimo pozorni in obzirni do okolja, do sebe in drugih.

Kaj lahko »za vodo« storimo kot posamezniki?

Zobe si ščetkajmo pri zaprti pipi - tako lahko prihranimo velike količine vode.

S  ponovno uporabo vode lahko v štiričlanski družini zmanjšamo porabo vode kar za tretjino.

Zapirajmo pipe, iz katerih pušča – kaplja. Iz pipe vsako minuto steče od 11 do 20 litrov vode.

Za zalivanje vrta (v kolikor je to mogoče) uporabljajmo deževnico in ne vode iz javnega vodovoda.

Uporabljajmo čistilna sredstva brez fosfatov.

Zmanjšujmo uporabo fitofarmacevtskih sredstev na svojih vrtovih in jih nabavljajmo v količinah, ki jih bomo porabili.

Nevarne odpadke (iztrošene baterijske vložke, motorna olja in maziva, topila in barve, zdravila s pretečenim rokom uporabe, dotrajane elektronske aparate, belo tehniko, iztrošene izdelke, ki vsebujejo azbestna vlakna, ostanke fitofarmacevtskih sredstev, embalažo v katerih so bili hranjeni nevarni odpadki, …) odlagajmo na namenska zbirna mesta.

Ne odlagajmo odpadkov v naravnem okolju! V kolikor pa opazimo odložene nevarne snovi, javimo pristojnim službam.

Nekaj zmot o vodi

»Klorirana voda je strupena«

Kloriranje je eden od postopkov razkuževanja vode. Izvajajo ga le tam, kjer je možen pojav neželenih mikroorganizmov v vodi. Opustitev kloriranja bi imela zato lahko v takšnih primerih mnogo hujše posledice na zdravje ljudi, kot dodajanje klora v dovoljenih koncentracijah.

»Prekuhana voda je povsem varna«

Voda je lahko zdravstveno neustrezna zaradi prisotnosti določenih mikroorganizmov, lahko pa je onesnažena tudi z različnimi kemikalijami npr. s pesticidi (kmetijstvo), nafto ali njenimi derivati (nezgodno izlitje), s svincem (v primeru starih, svinčenih vodovodnih cevi) idr.

V primer prisotnosti mikroorganizmov je prekuhavanje ustrezen ukrep.

Če pa gre za kemijsko onesnaženje, lahko s prekuhavanjem dosežemo povsem nasproten učinek: zaradi izhlapevanja vode se lahko tako koncentracija kemikalij v vodi še poveča. Ugoden učinek bi lahko pričakovali le v primeru prisotnosti hlapnih snovi.

»Ali mi lahko naredite analizo, da bom vedel, kaj je v naši vodi?«

Nestrokovnjaki si pogosto predstavljajo, da lahko v laboratoriju z eno samo analizo ugotovijo kaj vse je v nekem vzorcu vode. Takšne univerzalne preiskave ni. Obstajajo le ciljne preiskave, s katerimi ugotavljamo prisotnost posamezne snovi npr. železa, pesticidov, nitratov, … Zato je pomembno dobro poznavanje okolja v katerem smo vzorec odvzeli, saj le tako lahko naredimo tiste preiskave, ki nam povedo pomembne podatke o stanju vode.

V kolikor vzorčenje ni pravilno izvedeno lahko dobimo zavajajoče in nepravilne rezultate, zato je bolje, da ga opravi strokovnjak.

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...