Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine, med njimi tudi osem prleških občin Sistema C na čelu z nosilno Občino Ljutomer, poskrbele za zanesljivo oskrbo s čisto in neoporečno pitno vodo. Njegova trajna vrednost se odraža v številnih prednostih, ki jih uresničitev zastavljenih ciljev projekta prinaša tako sedanjim kot prihodnjim generacijam prebivalcev.

V občinah Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje, ki sodelujejo v Sistemu C, so vodovodno omrežje povezali v celovit sistem, ki bo lahko učinkovito zagotavljal nemoteno dobavo in neoporečnost pitne vode.

Izboljšali so kakovost pitne vode za 26.696 prebivalcev osmih občin, ki so že bili priključeni na obstoječi javni vodovodni sistem, 10.388 prebivalcem so zagotovili nove priključke na javni vodovodni sistem, 1.056 prebivalcev pa so na novo priključili na javni kanalizacijski sistem.

Skupno je bilo zgrajenih in nadgrajenih kar preko 178 tisoč metrov vodovoda, osem vodohranov, tri črpališča pitne vode in sedem prečrpališč pitne vode. V okviru dograditve kanalizacijskega omrežja v občinah Ljutomer in Apače pa je bilo zgrajenih 19.653 metrov kanalizacije, tri vakuumske postaje, tri črpališča odpadnih voda, hkrati je bila nadgrajena tudi čistilna naprava Apače.

Ureditev enovitega in sodobnega vodovodnega omrežja prinaša številne pozitivne učinke za prebivalce navedenih občin. Zagotovljeni vodni viri Podgrad, Segovci, Lukavci in Mota bodo stebri vodooskrbe na območju sodelujočih občin, centralizirano upravljanje pa bo omogočilo lažje nadziranje vodnih virov in s tem učinkovitejšo mikrobiološko in kemijsko ustreznost pitne vode.

Dolgoročna oskrba s kakovostno pitno vodo v porečju Ščavnice in notranje Mure pomeni pozitiven vpliv na počutje prebivalcev, dvig kakovosti življenja in boljše življenjske pogoje. To  pomeni tudi nove možnosti za razvoj občin in širše regije, saj tako postajajo bolj privlačne za poselitev in za razvoj turizma, predvsem v obliki turističnih kmetij. Nove priložnosti za razvoj kmečkega turizma in aktivnega preživljanja prostega časa bodo dale dodaten zagon dolgoročnemu napredku območja in obrnitvi trenda odseljevanja mladih v večja mesta.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...