Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno vodo. Za dodatno zaščito vodnih virov so v občinah Ljutomer in Apače poleg vodovoda nadgradili in razširili tudi javni kanalizacijski sistem.

Zaključek projekta spremlja izid zadnje zloženke, v kateri so predstavljene informacije o doseženih ciljih, učinkih in koristih skupnega projekta, pomembnega tako za sedanje kot tudi za prihodnje generacije prebivalcev. V naslednjih dneh bodo zloženko prejela vsa gospodinjstva in podjetja na območju sodelujočih občin.  

Zloženka predstavlja pridobitve za prebivalce občin Sistema C. Navedeni so podatki o obsegu vseh opravljenih del v okviru projekta, iz katerih se lahko prebivalci seznanijo s pridobljeno novo infrastrukturo tako v njihovi občini kot tudi v ostalih prleških občinah, vključenih v projekt. Nove pridobitve obsegajo tako novozgrajeno sodobno vodovno omrežje kot nadgradnjo kanalizacijskega omrežja. V sklopu projekta so uredili štiri vodne vire Mota, Lukavci, Segovci in Podgrad. Na novo zgradili in izboljšali so skupno preko 178 tisoč metrov vodovodov s pripadajočimi vodohrani in prečrpalnimi postajami. V občinah Ljutomer in Apače so na novo zgradili tudi 19.653 metrov kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti ter nadgradili čistilno napravo Apače.

Kratka in jedrnata vsebina v izdani tiskovini tako izčrpno predstavlja obseg in pomen izvedbe tega, za osem prleških občin in tudi širše območje, izjemnega projekta z dolgoročnimi pozitivnimi učinki. Uresničitev projekta poleg osnovnega doseženega cilja, to je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo, namreč prinaša širok sklop koristi in odpira možnosti za nadaljnji razvoj tako celotne regije kot posameznih, v projekt vključenih občin. Predstavljena zaključna zloženka in vse prejšnje zloženke, nastale v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, so objavljene tudi na spletni strani projekta www.pomurskivodovod-c.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...