Spoštovani,

Pomurje je čudovit kraj za življenje, bogat z naravnimi danostmi in prežet z marljivostjo ter dobrosrčnostjo ljudi, ki v njem živimo.

Ne glede na prleški ali pomurski kraj in ne glede na občino iz katere izhajamo, nas že stoletja povezujejo spomini na številne žlahtne tradicije, ki so del naše skupne preteklosti.

Zelo me veseli, da nas v zadnjem desetletju povezuje tudi vse več prizadevanj za boljšo prihodnost.
Med njimi po namenu in obsegu vsekakor izstopa projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja«.

Vsem nam bo zagotovil varen in dolgoročen dostop do našega največjega bogastva – čiste pitne vode  ter prispeval k temu, da ohranjamo čisto in kvalitetno naravno okolje za naslednje rodove.

Zahvaljujem se vsem organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki so v minulem desetletju prispevali k snovanju, načrtovanju in izvedbi tega zgodovinskega projekta, še posebej v sedanjem ključnem obdobju finančne in gradbene izvedbe.

Pred nami je končnica projekta, ki zahteva, da ostanemo zbrani in dobro zastavljene načrte pretvorimo v uspešno uresničene cilje.

Zato sem še posebej hvaležna vsem občankam in občanom sodelujočih občin projekta za podporo in potrpežljivost ob gradbenih delih, s katerimi bomo skupaj zagotovili pomembno garancijo za varno življenje naslednjih rodov.
 

mag. Olga KARBA, univ.dipl.prav., koordinatorica projekta
ŽUPANJA OBČINE LJUTOMER

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...